Přejít k obsahu


Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice

Citace:
ČAPEK, L. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 351-372. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of settlement structures in the České Budějovice region with special focus on deserted medieval villages
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je zhodnoceno dosavadní poznání vývoje a transformace středověké vesnice na Českobudějovicku ve 13.–15./16. století, projevující se změnami v půdorysném uspořádání, vývojem plužiny a katastrů a jednotlivých komponent vesnických sídel, usedlostí a domů. Článek je doplněn o nové archeologické průzkumy zaniklých středověkých vesnic v zalesněných oblastech severního Českobudějovicka ve Velechvínském polesí a Staré obory u Hluboké nad Vltavou.
Abstrakt EN: The contribution assesses existing knowledge on the development and transformation of mediaeval villages in the Českobudějovicko region in the 13th–15th/16th centuries manifested, in particular, by changes in layout, development of the surrounding plots and cadastres, and the evolution of the individual parts of village settlements, farmsteads and houses. The article is supplemented with the outcome of recent archaeological research into defunct mediaeval villages in the forested areas of northern Českobudějovicko, in the Velechvín forestland and Stará obora, near Hluboká nad Vltavou.
Klíčová slova

Zpět

Patička