Přejít k obsahu


Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?

Citace:
HLOŽEK, J., KŘIVÁNEK, R., MENŠÍK, P. Kozí hrádek, okr. Tábor. Předhradí nebo hospodářské zázemí?. Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 1, s. 223-242. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Kozí hrádek, Tábor district - an Outer Bailey or Outbuildings?
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , RNDr. Roman Křivánek , Mgr. Petr Menšík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Nově provedený nedestruktivní archeologický výzkum Kozího hrádku a jeho bezprostředního ekonomického zázemí, zahrnující povrchový výzkum a kombinované geofyzikální měření, přinesl cenné informace o možné podobě a struktuře bezprostředního ekonomického zázemí nevelkého šlechtického hradu v první polovině 15. století a umožnil rámcovou interpretaci doposud identifikovaných terénních reliktů, přiléhajících k poměrně úsporně řešené dvojdílné hradní dispozici.
Abstrakt EN: New non-destructive archaeological research into Kozí hrádek Castle and its immediate outbuildings,including surface research, surface exploration and combined geophysical measurements, has provided valuace information about the possible appearance and structure of the service facilities found in close proximity of this small aristocratic castle dating to the first half of the 15th century. The research has facilitated a general nterpretation of terrain relicts identified so far that adjoin the quite economical layout of the two-wing castle.
Klíčová slova

Zpět

Patička