Přejít k obsahu


Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., FATKOVÁ, G., HANUS, L., JAKOUBEK, M., PAVLÁSEK, M. Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv. Praha : Antropoweb, 2011, 149 s. ISBN: 978-80-905098-0-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Balkans and migration: on the crossroad of anthropological perspectives
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Antropoweb
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Mgr. Gabriela Fatková , Mgr. Lukáš Hanus , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Michal Pavlásek
Abstrakt CZ: Kolektivní monografie Balkán a migrace čítá pět kapitol sepsaných antropologicky orientovanými badateli (L. Budilová, G. Fatková, L. Hanus, M. Jakoubek, M. Pavlásek) realizujícími dlouhodobé výzkumy v balkánském geokulturním prostoru. Kromě obecných parametrů antropologické optiky a terénního výzkumu na Balkáně spojuje jednotlivé studie transverzální téma migrací. Zatímco ovšem Balkán a antropologie představují v publikaci neměnný rámec, zaručující jednotu celého díla, vystupuje v tomto ohledu migrace v pozici jakési konstantní proměnné. Daný fenomén je zkoumán u rozličných skupin (bulharští a rumunští Češi, Karakačani), přičemž nabývá rozmanitého charakteru (poválečná migrace v rámci mezistátních reemigračních dohod, pracovní sezónní migrace, migrace zemědělců za půdou, odchod z vlasti z důvodu náboženských sporů atd.).
Abstrakt EN: The collective monograph Balkans and migration includes five chapters written by anthropologically oriented researchers (L. Budilová, G. Fatková, L. Hanus, M. Jakoubek, M. Pavlásek) practicing a long-term research in the Balkan territory. In addition to general parameters of anthropological optics and an anthropological field research in the Balkans those particular studies are connected by study transversal theme of migration. While, however, the Balkans and anthropology in the publication are invariant framework guaranteeing the unity of the whole volume, the migration represent in this respect the constant variable. The given phenomenon is studied in case of various groups (Bulgarian and Romanian Czechs, Karakachans), and we can observe some aspects of its heterogeneous nature (post-war migration within the re-emigrant interstate agreements, seasonal labor migration, migration of farmers for the land, leaving the homeland because of religious disputes, etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička