Přejít k obsahu


Bulharští Karakačani dnes

Citace:
FATKOVÁ, G. Bulharští Karakačani dnes. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 3, s. 467-490. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Bulgarian Karakachans today
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková
Abstrakt CZ: V druhé polovině 20. století bylo dokončeno usazování posledních balkánských kočovných pastevců. Karakačani coby jejich představitelé byli usazeni převážně do měst, kde museli zcela změnit životní styl, organizaci rodinných jednotek i způsoby komunikace s již dříve usedlým obyvatelstvem. Doposud tato populace nevykazuje výrazné tendence k etnické emancipaci, na druhou stranu však v očích majority zůstávají značně viditelným a jasně ohraničeným společenstvím, vůči němuž se v různých situacích uplatňuje společenský odstup. Tato studie představuje etnografii usedlých bulharských Karakačanů neboli podrobný popis života Karakačanů v podmínkách současného Bulharska. Zvláštní pozornost je věnována způsobu obživy a bydlení, strategiím uzavírání sňatků, postavení Karakačanů v bulharské společnosti, komunikaci Karakačanů s majoritou a různým rovinám jejich skupinové identifikace. Problematika jejich identifikace je rozebrána se zřetelem k současným teoriím nacionalismu a etnicity. Snahou této práce je zachytit způsoby života Karakačanů spolu s podrobným popisem širokého kontextu, který tyto způsoby formuje.
Abstrakt EN: During the second half of the 20th century, nomadic Balkan shepherds known as Karakachans became fully sedentary. They mainly settled in cities, where they were forced to adapt their lifestyles, family organization, and ways of communication. Although they do not show any ethnic emancipational activity, they remain a clearly bordered population in the eye of the majority, against which a social distance is maintained. This study represents an ethnography of sedentary Karakachans in contemporary Bulgaria. Special attention is paid to subsistence and housing strategies, marriage patterns, social status of Karakachans in Bulgarian society, ways of communicating with the majority, and ways of group identification. The issue of Karakachan identification is analyzed with respect to recent theories of nationalism and ethnicity. The aim of this study is to describe recent Karakachan way of life in the broad context of the world it is adapting to.
Klíčová slova

Zpět

Patička