Přejít k obsahu


Karakačani v Bulharsku - pastevecká historie

Citace:
FATKOVÁ, G. Karakačani v Bulharsku - pastevecká historie. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 1, s. 51-72. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Karakachans in Bulgaria - A pastoral history
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková
Abstrakt CZ: Tato stať se zabývá studiemi o dřívějším kočovném životě bulharských Karakačanů, které pochází z pera autorů bulharských a anglických. Je zde analyzována diskuze o původu Karakačanů. Je de dán prostor pojetí vědeckých pracovníků, reprezantantů karakačanského etnika i Karakačanů samotných. Stať se dálo podrobně věnuje technice kočovného pastevectví a s tím souvisejícím vzorcům směny a sociální struktury Karakačanů jak v období jejich kočovného života, tak v etapě sedentarizace.
Abstrakt EN: This article represents a synthesis of studies about former pastoral nomadic life of the Karakachans in Bulgaria, published in English and Bulgarian. Discussion about the origin of the Karakachans has been analysed. There are various viewpoints, supported by various groups of researchers, representatives of the Karakachans and ordinary Karakachans as well. The technology of transhumant pastoralism, related trade patterns, and social structure of Karakachan group in pastoral nomadic period and the end of this period, the sedentarization, is descibed.
Klíčová slova

Zpět

Patička