Přejít k obsahu


Od "rasy" k etnocentrismu a zpět

Citace:
BLAŽEK, V. Od "rasy" k etnocentrismu a zpět. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 3, s. 58-83. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From "Race" to Ethocentrism and Back
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc.
Abstrakt CZ: Rasový koncept má velký význam v historii popisu lidské variability. Tato variabilita se vyvíjela velmi komplikovaně ve vztahu k migraci do různých ekologických a klimatických podmínek a k náhodným genetickým efektům. Rasový koncept ve smyslu existence entit tak nemá opodstatnění. Percepce rozdílů mezi příslušníky různých populací však vytváří podmínky pro rozlišování příslušnosti k etniku či nikoliv. Publikace se pokouší studovat tyto fenomény na základě koncepcí altruistického, prosociálního chování v evoluci člověka.
Abstrakt EN: Concept of race held an important place of history of human variability study. The variability of human populations evolved in an complicated manner in connection with migration to the most varied of ecological environments and climates; random population-genetic mechanisms in small groups have also played a major role. The majority of people perceive the differences within a population as "racial". Author disscuses these problems from view of evolution of altruistic and prosocial behaviour.
Klíčová slova

Zpět

Patička