Přejít k obsahu


„Vševýtvarný slet“ v Augsburku aneb 2. Kunstpädagogischen Tag in Bayern

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. „Vševýtvarný slet“ v Augsburku aneb 2. Kunstpädagogischen Tag in Bayern. Výtvarná výchova, 2007, roč. 47, č. 1, s. 9-10. ISSN: 1210-3691
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reunion of art teachers in Augsburg or 2. Kunstpädagogischen Tag in Bayern
Rok vydání: 2007
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je informovat českou odbornou veřejnost o v pořadí druhém dni umělecké pedagogiky Bavorska, která se konala na Univerzitě v Augsburku a jejíž motto znělo „Kvalita ve vyučování umění“. Příspěvek se rovněž věnuje na konferenci podepisované rezoluci bavorských pedagogů umění, jejíž smyslem je korekce soudobého postavení umění na školách základních, reálných i gymnáziích.
Abstrakt EN: The goal of the article is to inform the Czech professional public about the second art pedagogy day in Bavaria, which is held at the University of Augsburg and its motto sounds “Quality in teaching art“. Simultaneously the article devotes itself to the resolution of Bavarian teachers being signed at the conference, having the purpose of correcting the current subject art state at Bavarian schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička