Přejít k obsahu


Automated approach for whole brain infarction core delineation

Citace:
MAULE, P., KLEČKOVÁ, J., ROHAN, V. Automated approach for whole brain infarction core delineation. In Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Setúbal: SciTePress, 2011. s. 433-437. ISBN: 978-989-8425-79-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automated approach for whole brain infarction core delineation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Petr Maule , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková , Vladimír Rohan
Abstrakt CZ: Článek navrhuje automatickou metodu pro ohraničení nekrotické tkáně v mozku. Využívá pouze nekontrastní CT vyšetření a CT angiografii. Hlavním cílem je poskytnout další informace o objemu nekrotické tkáně. Při překročení určité hranice tohoto objemu nesmí být pacientům podána trombolytická léčba. Je zde popsán proces generování perfúzních objemových map a následně proces ohraničení nekrotické tkáně. Ověření správnosti je založeno na porovnání oproti kontrolním snímkům. Diskuze a další návrhy na vylepšení shrnují slabá místa metody a navrhují způsoby jejich zlepšení.
Abstrakt EN: This article proposes automated approach for whole brain infarction core delineation while using only non-contrast computed tomography and computed tomography angiography. The main aim is to provide additional information measuring infarction core volume while exceeding certain level is contraindication of early recanalization. Process of generation of Perfusion Blood Volume maps is described first followed by description of process of infarction core delineation. Verification of correctness is based on comparison against follow-up examinations. Discussion and future works summarizes weaknesses of the method and steps for improvement.
Klíčová slova

Zpět

Patička