Přejít k obsahu


MODERNÍ PŘÍSTUPY ERGONOMIE V PÉČI O ZDRAVÍ ČLOVĚKA

Citace:
SEKULOVÁ, K., ŠIMON, M. MODERNÍ PŘÍSTUPY ERGONOMIE V PÉČI O ZDRAVÍ ČLOVĚKA. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7372-774-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MODERN APPROACHES IN ERGONOMICS OF HEALTH CARE
Rok vydání: 2011
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Kateřina Sekulová , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Poruchy kosterně-svalového aparátu představují v současnosti závažný problém a způsobují komplikace nejen zaměstnancům, ale i jejich zaměstnavatelům, protože jsou velmi častou příčinou pracovní neschopnosti a podílejí se na vzniku nemocí z povolání. Článek se zabývá problematikou těchto onemocnění a uplatněním nových ergonomických přístupů v obalsti péče o zdraví a pohodlí člověka. V další části příspěvku je uvedena případová studie, která ukazuje využití ergonomického simulačního nástroje při hodnocení pracovní polohy zubního lékaře.
Abstrakt EN: MUSCULOSKELETAL DISORDERS CURRENTLY REPRESENT A SERIOUS PROBLEM AND CAUSE COMPLICATION NOT ONLY FOR EMPLOYEES BUT ALSO FOR EMPLOYERS BECAUSE THESE DISORDERS ARE COMMON CAUSEOF INCAPACITY FOR WORK AND PARTICIPATE IN OCCUPATIONAL DISEASES. THE ARTICLE DEALS WITH THESE DISEASES AND APPLICATION OF NEW ERGONOMIC APPROACHES IN AREA OF HEALTH CARE AND HUMAN COMFORT. IN THE NEXT PART OF CONTRIBUTION THERE IS CASE STUDY THAT SHOWS USING OF ERGONOMIC SIMULATION TOOL FOR ASSESSMENT WORK POSITIONS OF DENTIST
Klíčová slova

Zpět

Patička