Přejít k obsahu


Possibilities and limits of regional party development in the Czech Republic and Slovakia.

Citace:
JUREK, P. Possibilities and limits of regional party development in the Czech Republic and Slovakia.. Politics in Central Europe, 2011, roč. 7, č. 2, s. 38-56. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities and limits of regional party development in the Czech Republic and Slovakia.
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na analýzu regionálního politického stranictví v České republice a na Slovensku z institucionální perspektivy. Hlavním cílem je vymezit faktory, které v podporují či omezují rozvoj regionálních politických stran a podrobit tyto faktory analýze v případech České republiky a Slovenska. Nejprve jsou v teoretické rovině vymezeny faktory podporující a limitující existenci a činnost regionálních politických stran. Následně je posouzena přítomnost regionálních politických stran ve stranických systémech v České republice a na Slovensku (na celostátní i regionální úrovni). Poté je v českém a slovenském případě analyzována přítomnost či absence faktorů podporujících či omezujících existenci a činnost regionálních politických stran (vymezených v první části článku).
Abstrakt EN: The article focuses on the analysis of the regional partisanship in the Czech Republic and Slovakia out of the institutionalist perspective. The main aim is to disclose and analyze the promoting and limiting factors of regional political parties development and review their presence in Czech and Slovak cases. First, the possible promoting and limiting factors of regional political partisanship are introduced and analyzed in the theoretical level. Then, the presence of regional parties in national and regional party systems in the Czech Republic and Slovakia is evaluated. Finally, the presence or absence of important promoting and limiting factors (as identified in the first section) is reviewed in researched cases.
Klíčová slova

Zpět

Patička