Přejít k obsahu


Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR

Citace:
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Historické právne systémy a integrácia Európy : sekcia právne dejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva ; sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 11-15. ISBN: 978-80-7160-314-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legally historical arguments in the case law of the Constitutional Court
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje na řadě konkrétních případů judikátů možnosti a význam právněhistorické argumentace v rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR.
Abstrakt EN: Post presents a number of specific cases, judgments of possibility and importance of the historic legal argumentation in the decision-making activities of the Constitutional Court of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička