Přejít k obsahu


Legal and historical argumentation in the Constitutional Court´ s case law

Citace:
BALÍK, S. Legal and historical argumentation in the Constitutional Court´ s case law. In Historical legal systems and European integration : Historic-Legal Section, English part. The fundamental values of law : Section of Theory and Philosophy of Law, English part. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 293-298. ISBN: 978-80-7160-314-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Legal and historical argumentation in the Constitutional Court´ s case law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje na řadě konkrétních případů judikátů možnosti a význam právněhistorické argumentace v rozhodovací činnosti Ústavního soudu České republiky.
Abstrakt EN: Post presents a number of specific cases, judgments of possibility and importance of the historic legal argumentation in the decision-making activities of the Constitutional Court of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička