Přejít k obsahu


PROLOGOS

Citace:
BOHÁČEK, K., STRÁNSKÝ, j. PROLOGOS. In Platonica Pilonica II. Faidros.. Plzeň : ZČU Plzeň, 2011, s. 5-9. ISBN: 978-80-261-0081-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prologue
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D. , Bc. jiří Stránský
Abstrakt CZ: Úvodní kapitola ke kolektivní monografii. Vysvětluje strukturu knihy, použité metody, posklytuje návod ke čtení pro nezasvěceného čtenáře. Zároveň popisuje genesi vzniku publikace, vysvětluje určitou volnou kontinuitu se starším sborníkem PP I., vysvětluje kolektivní charakter monografie a představuje Plzeňský platónský kroužek.
Abstrakt EN: The introductory chapter to a collective monograph. It explains the structure of the book , methods used , gives the reading instructions for the uneducated reader. It also describes the genesis of the publication, explains some continuity with the older Proceedings PP I, explains the nature of collective monograph and introduces the Pilsner Platonic circle.
Klíčová slova

Zpět

Patička