Přejít k obsahu


Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi

Citace:
BALÍK, S. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi. In Proměny soukromého práva : sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání AGBG. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 47-56. ISBN: 978-80-210-5613-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Quarter century of personal use of the institute personal use of the apartment (1964-1989) in theory and practice of contemporary
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor příspěvku představil právní úpravu a praktické využití historického institutu osobního užívání bytu v letech 1964 - 1989.
Abstrakt EN: The author introduce legislation and practical use of the historical institute of the personal use of the apartment in 1964 - 1989.
Klíčová slova

Zpět

Patička