Přejít k obsahu


Rétorika ve Faidrovi. Dynamická psychologie jako nezbytný předpoklad rétoriky

Citace:
BOHÁČEK, K. Rétorika ve Faidrovi. Dynamická psychologie jako nezbytný předpoklad rétoriky. In Platonica Pilonica II. Faidros.. Plzeň : ZČU Plzeň, 2011, s. 53-65. ISBN: 978-80-261-0081-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rhetoric in Phaedrus. The Dynamic Psychology as necessary assumption of Rhetoric.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Mgr. Kryštof Boháček Ph.D.
Abstrakt CZ: Šestá kapitola druhého dílu monografie je věnována analýze textové evidence diskuse s gorgiánskou, vůči Platónovi konkurenční, rétorickou filosofií, a následně výkladu centrálního významu ísokratovských konceptů pro porozumění Platónovu přehodnocení dosavadního přístupu k rétorice nejprve v Symposiu a následně ve Faidrovi.
Abstrakt EN: The sixth chapter deals with rhetoric as a subversive line of Plato’s thought. In the very beginning, the prooemium of the Phaedrus is compared with Symposium using methods of formal analysis shown in the third chapter; contextual studies from the second and the erotic interpretation of the both dialogues from the forth chapter are also taken into account. The preliminary results drawn from this comparison – namely the deeply gorgianic character of both texts – are used as a starting point for interpreting the first speech of Sokrates. The speech is explicitely called “Phaedrus’ speech” and usually doesn’t attract much attention of scholars, but from the rhetorical point of view, the speech may represent a key for the main issues of the dialogue. The central point for the rhetorical reader turns out to be Isocrates, his conception of philosophy and Plato’s criticism of it. The substantial topic of Plato’s criticism seems to be the question of the necessity of theoretical base for rhetoric understood as techne, primarily psychology. In Plato’s view, isocratean practical philosophy offers only alethes doxa, which seems to be enough in common situations of the day, but fails in the crisis and in particular if substantial moral decision is needed. Last but not least, Plato wants to show, that every rhetoric necessarily counts with some theoretical fundament, although implicit. In case of Isocrates, the hidden theory comes from his master, Gorgias from Leontini.
Klíčová slova

Zpět

Patička