Přejít k obsahu


Vybrané otázky právní etiky

Citace:
BALÍK, S. Vybrané otázky právní etiky. In XIX. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2011. s. 386-395. ISBN: 978-80-87212-77-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected questions of legal ethics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice právní etiky.
Abstrakt EN: The paper discusses problems of legal ethics.
Klíčová slova

Zpět

Patička