Přejít k obsahu


(Ne)Předvídatelné v umělecko-pedagogických situacích umění - kultura – obraz: Vyučování v kontextech aneb kongres SRN – Dortmund 2007

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. (Ne)Předvídatelné v umělecko-pedagogických situacích umění - kultura – obraz: Vyučování v kontextech aneb kongres SRN – Dortmund 2007. Výtvarná výchova, 2007, roč. 47, č. 3-4, s. 15-17. ISSN: 1210-3691
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The (un)predictable in the art – pedagogy situations, Art – Culture – Picture. Teaching in context or congress Germany – Dortmund 2007
Rok vydání: 2007
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek seznamuje čtenáře s aktuálními diskutovanými tématy v rámci německé pedagogiky umění, informuje o obsahu hlavních příspěvků celoněmeckého kongresu umělecké pedagogiky v r. 2007 v Dortmundu, věnovaného otázkám vzniku a tvorby umělecko-pedagogických situací a strategií jednání, jež lze na základě těchto situací formulovat a využívat v praxi.
Abstrakt EN: The article acquaints the readers with actual discussed topics within the art pedagogy framework, informs about the main contributions of German congress in the field of art pedagogy in the Year 2007 in Dortmund. The congress was devoted to the questions of creation and making of art–pedagogical situations and dealing strategies, which can be formulated on the basis of such situations and can be used in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička