Přejít k obsahu


Mezigenerační porozumění ve výtvarné pedagogice pro seniory

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Mezigenerační porozumění ve výtvarné pedagogice pro seniory. In Veřejnost a kouzlo vizuality : rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 285-290. ISBN: 978-80-210-4722-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inter–generational comprehension in the field of art pedagogy for seniors
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je poukázat na možnosti výtvarné pedagogiky ve vztahu k proměňující se roli seniorů v současné společnosti. Seznámit s dosavadní situací v oblasti umělecké pedagogiky pro seniory v Německu a představit některé zajímavé projekty v ČR, související s touto u nás zatím opomíjenou oblastí oboru Výtvarná výchova. Na příkladu happeningu „Lázně věčného mládí“ dokumentovat využité komunikační strategie při společné mezigenerační akci dětí a seniorů.
Abstrakt EN: Goal of this article is to point out the possibilities of art pedagogy in relation to the changing role of seniors in recent society. To be familiar with the current situation in the area of art pedagogy for seniors in Germany and to introduce some interesting projects in the Czech Republic, corresponding with up to now forgotten field area of art pedagogy in our country. On the example of happening “Spa of Eternal Youth” used communicational strategies during common inter–generational events for children and seniors are documented.
Klíčová slova

Zpět

Patička