Přejít k obsahu


Suverenita a svrchovanost jednotlivých spolkových zemí Německa v oblasti školství

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Suverenita a svrchovanost jednotlivých spolkových zemí Německa v oblasti školství. In Výtvarná výchova v systéme všeobecného vzdelávania. Bratislava : Linwe/Kraft, 2009, s. 142-163. ISBN: 978-80-970214-1-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sovereignty of individual German lands in the area of education
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Linwe/Kraft
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola v knize pojednává o soudobém stavu pedagogiky umění a systému uměleckého vzdělávání v Německu. Autorka se věnuje deskripcí německého systému uměleckého vzdělávání, konkrétně pak otázkám: suverenity a svrchovanosti jednotlivých spolkových zemí Německa, vzdělávacímu standardu, pojetí žákovských kompetencí, na příkladu Rámcového vzdělávacího plánu sekundárního stupně I spolkové země Berlín pro předmět Výtvarné umění na škole hlavní, reální, obecné a gymnáziu zachycuje vzdělávací cíle a obsahy tohoto kurikulárního dokumentu. V závěru kapitoly pak je provedena komparace základních pojmů učebních plánů výtvarného oboru spolkových zemí Berlín, Bavorsko a Sasko.
Abstrakt EN: The chapter in the book deals about current state of art pedagogy and art educational system in Germany. The author devotes herself to describing the German system of art education, specifically the questions of: sovereignty of individual German lands, educational standard, comprehension of students` competencies, on the example of Educational Framework Plan of Secondary Level I of German land Berlin identifies educational goals and contents of this curricular document. Finally at the end of the chapter comparison of basic art educational terms of curricular documents of German lands: Berlin, Bavarian, Saxony is realized.
Klíčová slova

Zpět

Patička