Přejít k obsahu


Rozhodčí nález jako exekuční titul

Citace:
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 100-111. ISBN: 978-80-7380-349-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Arbitration Award as an Enforcement Title
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá problematikou rozhodčích nálezů uplatňovaných jako titul pro nucený výkon rozhodnutí, zejména pak vykonatelností rozhodčícz nálezů, doručováním, rozhodčími doložkami a právní povahou rozhodčího nálezu.
Abstrakt EN: The chapter deals with arbitration awards applied as a title for compulsory enforcement, particularly the enforceability of arbitration awards, delivery, arbitration clauses and legal nature of the award.
Klíčová slova

Zpět

Patička