Přejít k obsahu


The Elegant Mind, Cognitive Metaphor of Mental States as a Source of Semantic Knowledge Representation

Citace:
MACHOVÁ, S., KLEČKOVÁ, J. The Elegant Mind, Cognitive Metaphor of Mental States as a Source of Semantic Knowledge Representation. International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies, 2011, roč. 11, č. 2, s. 329-331. ISSN: 2230-7818
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Elegant Mind, Cognitive Metaphor of Mental States as a Source of Semantic Knowledge Representation
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Světlana Machová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková ,
Abstrakt CZ: Naše výzkumní metodologie zahrnovala vybudování online databáze metaforických stimulů, náhodně představovaných respondentům, analýza frekvencí a pole odpovědi. Výsledky prezentované v tomto článku prezentuji sémantické sítě představující interakcí mysli. Tento výzkum nám dává jedinečnou příležitost objevit pravděpodobnostní podstaty mysli, odhalenou v hloubkové sémantice kognitivních metaforách.
Abstrakt EN: Our research methodology included constructing a database of metaphorical stimuli, randomly presenting these to respondents, and tabulating FAE responses both by participant and by stimulus, analyzed by frequency of semantic type. The results presented in this article show communication semantic network representing interaction between mental spaces. The esearch gave us a unique opportunity to discover the probabilistic nature of mind revealing itself in metaphors as a kind of electromagnetic field. In this article we are examining and comparing semantic knowledge from cognitive linguistics, philosophy, depth psychology and quantum physics and attempts to create a probabilistic picture of our mental life and interaction.
Klíčová slova

Zpět

Patička