Přejít k obsahu


Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Kamenná industrie období eneolitu a její možné širší symbolické souvislosti na příkladu obj. 214 z Velkých Přílep. Rekonstrukce a experiment v archeologii - Živá archeologie, 2011, roč. 12, č. 1, s. 54-57. ISSN: 1213-1628
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Eneolithic stone industry and its further symbolic context. Exapmle of feature 214 in Velké Přílepy
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , Mgr. Petr Menšík Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je diskutována problematika symbolismu na příkladu objektu č. 214 z Velkých Přílep, datovaného do badenské kultury. Nalezená kamenná sekera a pozůstatky čtyř kamenných srpů a osteologický pozůstatky domácích zvířat mohou ukazovat na rituální chování související se zemědělstvím.
Abstrakt EN: This contribution is focused on problems of symbolism in the Eneolithic period. Its presence in discussed in case of feature No. 214 of the Baden culture, which was excavated on the Velké Přílepy village cadastre. Ritual activity can be concluded on base of finds of four stone sickles, stone axe and osteological material of domestic mammals. It is probable that these ritual practices were related to agricultural activities.
Klíčová slova

Zpět

Patička