Přejít k obsahu


Czechoslovakia and the Czech republic in World Politics

Citace:
CABADA, L., CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Czechoslovakia and the Czech republic in World Politics. 1. vyd. Lanham : Rowman and Littlefield, 2011, 242 s. ISBN: 978-0-7391-6733-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czechoslovakia and the Czech republic in World Politics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Lanham
Název zdroje: Rowman and Littlefield
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha je deskripcí a analýzou historického formování československé a české pozice v mezinárodním systému v průběhu 20. století. První část knihy je historickou sondou do etablování Československa a České republiky v historických mezinárodních systémech 20. století, druhá část pak analyticky reflektuje dílčí segmenty, aktéry a priority české zahraniční politiky po roce 1989.
Abstrakt EN: The book focuses on the description and analysis of the historical formation of the Czechoslovak and Czech positions in the international system during the course of the 20th century. The first part of the book presents a brief outline of the history of Czechoslovak foreign policy between the First World War and the end of the Cold War. The authors focus on the key periods and turning points in the role of the small Central European state in the international system as well as on the significant actors formulating Czechoslovak foreign policy from the inside and influencing it from the outside. The second, analytical part of the book focuses on the key issues connected to the change of the position of Czechoslovakia and the Czech Republic after 1993 in world politics, and on the formulation of Czech foreign policy priorities and strategies in the globalized world after the end of bipolar confrontation. The authors analytically investigate the activities of the Czech Republic in (Central) European regional integration processes and the integration of the state in the global system of development cooperation. A great deal of attention is paid to the key political actors of the Czech foreign policy discussion and their impact on the formulation of foreign policy goals. Special attention is paid to the dilemmas of Czech foreign policy: the hesitation between the role of a small state and a medium power and also the span of Czech foreign policy between Atlanticism, anti-Americanism and Europeanization.
Klíčová slova

Zpět

Patička