Přejít k obsahu


Rock crystal in prehistory – sacred, profane or something else?

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. Rock crystal in prehistory – sacred, profane or something else?. Birmingham (UK), 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Rock crystal in prehistory – sacred, profane or something else?
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Poster prezentuje nedávnou studii účelu horského křišťálu v pravěku. Minerál tvoří součást různých kulturních tradic již od paleolitu. Díky specifickému vzhledu, kvalitám a schopnostem bývá globálně považován za speciální materiál. Na základě etno-historických pramenů lze vymezit určité obecné způsoby užití v rozmanitých aktivitách a potřebách. Avšak pomůže nám to při interpretaci jeho účelu v pravěku? Na to se zaměřila případová studie archeologického materiálu z ČR.
Abstrakt EN: This poster presents a recent study focused on rock crystal use in prehistory. Since Palaeolithic times, it has been part of different cultural traditions. For its specific appearance, qualities and abilities rock crystal has been regarded as a special material all over the world. On the basis of historical and ethnographic record we can delineate some general ways of use in different branches of human activities and needs. Does it help us to interpret archaeological evidence of its use in prehistory? A case study from the Czech Republic is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička