Přejít k obsahu


Durdík, T. 2008: České hrady

Citace:
HLOŽEK, J. Durdík, T. 2008: České hrady. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2008, roč. 27, s. 191. ISSN: 0862-2043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze druhého upraveného vydání práce encyklopedického charakteru České hrady, zaměřené na vývoj české hradní produkce a některé její evropské souvislosti. V rámci velmi limitovaných úprav textu se autorovi podařilo knihu rozšířit o řadu nových poznatků o nadále zkoumaných hradních lokalitách a barevnou přílohu s leteckými fotografiemi vybraných hradů a historickými vyobrazeními vybraných objektů.
Abstrakt EN: The review brings information about the second adjusted version of the work af an encyclopedic character called „Czech castles“focused on development of the Czech castle production and some of its European relations. In terms of strictly limited text adjustments, the author was able to enhance the book by new knowledge about researched castle sites and by colored appendices with aerial photographs of some of the castles and historical depictions of some of the chosen features.
Klíčová slova

Zpět

Patička