Přejít k obsahu


Waldhauser, J. 2009: Archeologická tajemství Staré Boleslavi

Citace:
HLOŽEK, J. Waldhauser, J. 2009: Archeologická tajemství Staré Boleslavi. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní (Středočeský vlastivědný sborník), 2010, roč. 27, s. 190-191. ISSN: 0862-2043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze populárně vědecké publikace zaměřené na dochované archeologické památky Mladoboleslavska i otázky spojené s pravěkým využitím prostoru, kde vznikla ve středověku vlastní mladoboleslavská aglomerace a její vývoj.
Abstrakt EN: The review informs about the scientific-popular book focused on preserved archaeological monuments in the Mladá Boleslav region and also on questions related to use of space in Prehistory. This space served later as place where the Mladá Boleslav agglomeration itself was founded.
Klíčová slova

Zpět

Patička