Přejít k obsahu


Zpráva o výsledcích výzkumu areálů přehradí vrcholně-pozdně středověkých hradů v Čechách v roce 2008

Citace:
HLOŽEK, J. Zpráva o výsledcích výzkumu areálů přehradí vrcholně-pozdně středověkých hradů v Čechách v roce 2008. In Opomíjená archeologie 2007-2008. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. s. 142-153. ISBN: 978-80-7043-923-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Report about results of research of the High to Late Middle Age castle baileys in Bohemia in 2008
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Stručný přehled výsledků dokumentačních prací realizovaných v rámci výzkumného záměru katedry archeologie „Opomíjená archeologie“ Západočeské univerzity v Plzni v prostoru dispozic hradů Čejchanova a Příběniček. Výzkumné práce prováděné v roce 2008 na hradě Pořešín byly realizovány ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze v.v.i.
Abstrakt EN: The paper provides a brief overview of results of documentation works realizes in terms of a research project of the Department of Archaeology „Neglected Archaeology“ of the University of west Bohemia in Pilsen. These works were carried out in area of castles Příběničky and Čejchanov. Research works were carried out at the Pořešín castle in co-operation with the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička