Přejít k obsahu


Hrad Čejchanov okr. Benešov a jeho nové geodetické zaměření

Citace:
HLOŽEK, J. Hrad Čejchanov okr. Benešov a jeho nové geodetické zaměření. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 10, č. 4, s. 183-199. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Čejchanov castle (Benešov district) and its new geodetic localization
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Souhrn dosavadního poznání této významné posázavské hradní lokality, spadající do kontextu hradů donjonového typu, doplněné o výsledky nově provedeného povrchového průzkumu, geodetického zaměření a kolekce keramického materiálu získaného povrchovými sběry na svazích hradního staveniště.
Abstrakt EN: This paper brings summary of knowledge about this important Sázava region castle site which belongs to castles of a donjon type. This study is supplemented by results of the newly carried out surface survey, geodetic localization and set of pottery obtained by surface artifact collection on slopes of the castle construction site.
Klíčová slova

Zpět

Patička