Přejít k obsahu


Pozůstatky obléhacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor

Citace:
HLOŽEK, J. Pozůstatky obléhacích prací v předpolí hradu Příběnice, okr. Tábor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč. 24, č. 1, s. 209-225. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remains of siege features in foreland of the Příběnice castle, (Tábor district)
Rok vydání: 2011
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Nově provedený průzkum a geodetické zaměření předhradí a předpolí hradu Příběnice (okr. Tábor) umožnily reinterpretaci prostoru předpokládaného hospodářského dvora v Předpolí hradu. Na základě nových informací bylo možné relikty před čelem hradního areálu interpretovat jako pozůstatky obléhacích prací.
Abstrakt EN: New archaeological research and geodetic localization of the Příběnice castle foreland and bailey enabled us to re-interpret space of so called farmstead in foreland of the castle. On the basis of newly obtained information, these remains were interpreted as remains of siege features.
Klíčová slova

Zpět

Patička