Přejít k obsahu


Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno

Citace:
HLOŽEK, J., KŘIVÁNEK, R., PROCHÁZKA, M. Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno. Castellologica bohemica, 2011, roč. Neuveden, č. 12, s. 385-396. ISSN: 1211-6831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Overall non-destructive survey of the Hřebeč (Tasov) stronghold site (Kladno district)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav Akademie věd ČR
Autoři: PhDr. Josef Hložek Ph.D. , RNDr. Roman Křivánek , Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Interpretace dochovaných terénních reliktů menší tvrze a přilehlého hospodářského dvora na základě povrchového a geofyzikálního průzkumu lokality, povrchových sběrů a rekonstrukce možných majetkoprávních poměrů této lokality v období středověku.
Abstrakt EN: This paper deals with interpretation of preserved terrain features of a smaller stronghold and its adjacent farmstead on the basis of surface and geophysical survey of the site, surface artifact collection, and reconstruction of possible property conditions on this site in the Middle Age.
Klíčová slova

Zpět

Patička