Přejít k obsahu


Projevy nepietního způsobu ukládání mrtvých u středověkých populací

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Projevy nepietního způsobu ukládání mrtvých u středověkých populací. AntropoWebzin, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 103-111. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The manifestation of a non-reverent form of the inhumation of the deads in the medieval populations
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková
Abstrakt CZ: Práce si kladla za cíl shromáždit dosavadní poznatky nejen o nestandardním zacházení se zemřelými jedinci, ale také důvody, které tehdejší společnost vedly k tomuto jednání. Zmíněným nestandardním způsobem bylo zacházeno s jedinci, u kterých se předpokládalo, že mají nějaký důvod se po své smrti vrátit zpět mezi živé a část z nich mohla škodit. Jejich ostatky jsou uloženy nejen v hrobech, ale i v zásobnicích, různých jámách nebo příkopech.
Abstrakt EN: In this study is collected a number of existing pieces of knowledge about substandard treatment with the dead bodies. There are also discussed the reasons which led the society to these acts. These persons were the revenants (e. g.: vampire, suicide, executed person, criminal, witch, etc.). Large part of this study is dedicated to the factual graves where the relics of these persons were found. Database of non-reverent treated persons was created on the literature basis. Via this database were e.g. traced the most frequent locations of the revenants in the certain section of the areas. There was reached the conclusion that the most frequent location was the eastern section. The next conclusion was that 62 % of the recognized persons were men. The most frequented position of the bodies was a supine position. There were closely followed the substandard hits on the dead bodies.
Klíčová slova

Zpět

Patička