Přejít k obsahu


Archeologie bez hranic

Citace:
Gojda, M., Moravcová, M., Franzeová, D., Neuvirtová, A. Archeologie bez hranic. Plzeň, Západočeské muzeum, 24.11.2011 - 25.11.2011.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeology without borders
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. , Mgr. Marta Moravcová , Mgr. Dagmar Franzeová , Mgr. Alice Neuvirtová
Abstrakt CZ: V pořadí již druhá konference Katedry archeologie FF ZČU nesla název Archeologie bez hranic. Konference poskytla studentům možnost prezentovat svoji práci před ostatními kolegy nejen z oboru archeologie a porovnat využívané postupy a metody. Výstupem konference je speciální číslo recenzovaného sborníku Acta FF.
Abstrakt EN: The second annual of Student Scientific Conference held at the Department of Archaeology, The University of West Bohemia, this time called Archaeology without borders. The conference gave to students an opportunity to present their work before other colleagues not only in the field of archeology and also compare used procedures and methods. The outcome of the conference is a special issue of Acta FF.
Klíčová slova

Zpět

Patička