Přejít k obsahu


Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno

Citace:
PROCHÁZKA, M. Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno. Archaeologia historica, 2011, roč. 36, č. 2, s. 343-350. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The newly established settlement of early medieval in Čelechovice village
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Masarykova univerzita; ARU AV ČR, v.v.i., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
Autoři: Mgr. Milan Procházka
Abstrakt CZ: Příspěvek obeznamuje s lokalizací sídlištních objektů z 12.-13. století, které předcházeli vrcholně středověké vesnici. Nastiňuje možný vývoj osídlení v regionu.
Abstrakt EN: Article disseminate this information to locating housing objects from 12th to 13th century that preceded the High Medieval village. It outlines the possible development of settlements in the region.
Klíčová slova

Zpět

Patička