Přejít k obsahu


Determination of Key Drivers regarding to Costs of Technical Products

Citace:
DVOŘÁK, J., KROTÁK, S. Determination of Key Drivers regarding to Costs of Technical Products. In Annals of DAAAM for 2011&Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing&Automation: Power of Knowledge Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 757-758. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of Key Drivers regarding to Costs of Technical Products
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Ing. Stanislav Kroták
Abstrakt CZ: Pro konstrukci a management je nezbytné rozhodnout, která varianta technického produktu by měla být využita. Pro vývoj produktů je proto také důležité stanovit,které parametry -klíčové drivery- produktu mají největší vliv na např. ceny produktů. V tomto příspěvku bychom rádi prezentovali způsob jak stanovit klíčové drivery technických produktů na příkladu - kladce pro kruhový pás, s použitím statistické funkce - korelačním koeficientem.
Abstrakt EN: For Design Engineering and Management it is necessary to decide which variant of a designed technical product should be utilized. For development of technical product it is thus also necessary to determine which parameters - "key drivers" of the product have the highest impact on e.g. product costs. In this paper we would like to present our approach how to determine crucial drivers of designed technical products on example - pulley for circular belt- by using statistic function - correlation coefficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička