Přejít k obsahu


Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského

Citace:
KNOLL, V., BERÁNEK, P. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 282 s. ISBN: 978-80-7380-354-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Genesis of the codification of private law and its intellectual background. Proceedings of the International Colloquium on the 260th Anniversary of the birth of Franz von Zeiller and two Centuries of the Civil Code
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Petr Beránek Ph.D.
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků z dějin civilního práva, zpracovaných u příležitosti dvousetletého výročí vzniku významné kodifikace občanského práva, všeobecného občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) a 260. let od narození slavného rakouského právníka, rektora vídeňské univerzity a především hlavního redaktora ABGB Franze von Zeillera.
Abstrakt EN: Proceeding of civil law, prepared on the occasion the Bicentenary of major codification of civil law, general civil code (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). While two hundred and sixty years elapsed since the birth of the famous Austrian lawyer, Rector of the University of Vienna, and above all the Editor in Chief of the General Civil Code (ABGB), Franz von Zeiller.
Klíčová slova

Zpět

Patička