Přejít k obsahu


Právní historie a právní vzdělávání z českého pohledu

Citace:
KNOLL, V. Právní historie a právní vzdělávání z českého pohledu. In Historické právne systémy a integrácia Európy : sekcia právne dejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva ; sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 93-102. ISBN: 978-80-7160-314-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Legal History and Legal Education from the Czech Point of View
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Právněhistorické předměty jsou tradiční součástí právnického vzdělávání, přesto jsou v poslední době zatlačovány do pozadí. Svůj význam však mají v řadě rovin, ať již v rovině přímého využití poznatků během nich získaných, či v rovině podílu na budování právnického myšlení a celkové osobnosti absolventa práv.
Abstrakt EN: Subjects of legal history represent traditional part of legal education. Nonetheless, they are recently eclipsed. However, they are important in many ways, for example either for direct use of knowledge gained during study of legal history subjects or in form of their share on creation of legal thinking and complex personality of the law study graduate.
Klíčová slova

Zpět

Patička