Přejít k obsahu


Prediction of Product Costs based on Mathematical Statistics

Citace:
DVOŘÁK, J., HOSNEDL, S. Prediction of Product Costs based on Mathematical Statistics. In Proceedings of the 17th International Business Information Management Association. Milan: 17th International Business Information Management Association, 2011. s. 1372-1376. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prediction of Product Costs based on Mathematical Statistics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: 17th International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Pro konstrukci a její management je často nezbytné, pro kterou z variant technických produktů se nakonec rozhodnout. K dosažení takového rozhodnutí je výhodoné stanovit paramtery, klíčové drivery, které mají největší vliv na hodnocení produktů a následný výběr suboptimální alternativy produktu.Funkce matematické statistiky mohou být použity k predikci neznámých numerických hodnot vlastností produktů, jakými jsou náklady, cena apod. V prezentované případové studii jsou k těmto predikcím užívány korelace a lineární regrese.
Abstrakt EN: For Design Engineering and its Management it is often necessary to decide which variant of a designed technical product should be utilized. To achieve it, is advantageous to determine which parameters - “key drivers” of a product have the highest impact on its key properties to evaluate and select the suboptimal alternative. Functions of mathematical statistics can be used to predict in this way unknown numerical values of product properties like costs or prices, etc. Correlation and linear regression have been used in the presented case study.
Klíčová slova

Zpět

Patička