Přejít k obsahu


Návrh postupu naplnění datové báze Esri Map Templates daty z České republiky

Citace:
HÁJEK, P. Návrh postupu naplnění datové báze Esri Map Templates daty z České republiky. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, Praha 2, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Pavel Hájek
Abstrakt CZ: Projekt je orientován do oblasti databází a kartografie, resp. do databázově řízené kartografie. V dokumentaci je nejdříve uvedena rešerše přístupů k databázové kartografii (databázově řízené kartografii), následovaná rešerší globálních geografických on-line datových bází a zdrojů (poskytovatelů) celosvětových dat vhodných pro tvorbu geografické databáze různých měřítek. Dále jsou popsány topografické mapové šablony různých měřítek a v praktické části se práce zaměřuje na plnění vybrané topografické šablony. Je realizován převod (konverze) dat mezi daty ZABAGED a vytvářenou geodatabází, jejíž struktura je definována pomocí dané topografické mapové šablony velkých měřítek (International Topographic Map Template Large Scales). V rámci projektu je provedena a popsána analýza konverze dat jednotlivých tříd prvků vytvářené databáze a podle této analýzy jsou vytvořeny konverzní nástroje, které zmíněnou konverzi uskutečňují.
Klíčová slova

Zpět

Patička