Přejít k obsahu


Východní Asie

Citace:
CABADA, L. Východní Asie. In Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 240-271. ISBN: 978-80-7380-357-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: East Asia
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje etablování a současnou podobu východoasijského, resp. dálněvýchodního panregionu. Všímá si jak klíčových aktérů - Čína, Japonsko, Korejský poloostrov - tak i periferních oblastí panregionu (Mongolsko, ruský Dálný východ).
Abstrakt EN: The chapter analyses formation and contemporary figure of East Asian, or Far Eastern panrefion. Inti the analysis the key actors - China, Japan, Korean Peninsula - but also periphery (Mongolia, Russian Far East) are included.
Klíčová slova

Zpět

Patička