Přejít k obsahu


Makroregiony v geopolitice a politické geografii

Citace:
CABADA, L., ŠANC, D. Makroregiony v geopolitice a politické geografii. In Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 7-16. ISBN: 978-80-7380-357-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Macroregions in geopolitics and political geography
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola je úvodem k monogrsfii věnované soudobým světovým makroregionům. Shrnuje základní teoretické přístupy politické geografie ke zkoumání panregionů, přičemž zvláštní pozornost věnuje problematice přechodových regionů
Abstrakt EN: The chapter opens the monograph about the contemporary world macroregions. It summarises the basic theoretical political-geographical approaches toeards the panregions research. Special attention is paid to the transitional regions.
Klíčová slova

Zpět

Patička