Přejít k obsahu


Globální svět a panregiony

Citace:
CABADA, L., ŠANC, D. Globální svět a panregiony. In Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 358-367. ISBN: 978-80-7380-357-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Global World and Panregions
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D. , PhDr. David Šanc Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola sumarizuje poznatky z knihy Panregiony ve 21. století. Naznačuje hlavní vývojové trendy uvnitř světových panregionů, identifikuje hlavní rizika spojená s populačním vývojem, globalizací, mezinárodní ekonomickou integrací apod.
Abstrakt EN: The chapter summarises the research results from the book Panregions in the 21st century, It defines main development characteristics in the world panregions, identifies the risks and threats connected with the population development, globalisation, international economic integration etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička