Přejít k obsahu


Výškové kóty na mapách druhého vojenského mapování (Čechy, Morava a Slezsko)

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V. Výškové kóty na mapách druhého vojenského mapování (Čechy, Morava a Slezsko). In Z dějin geodézie a kartografie 15. Praha : Národní technické muzeum, 2011, s. 116-126. ISBN: 978-80-7037-204-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Spot Heights on the Second Military Survey Maps (Bohemia, Moravia and Silesia)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá výškovými kótami zakreslenými na mapových listech druhého vojenského mapování pro Čechy, Moravu a Slezsko. Pozornost je věnována zjištění původu těchto výškových kót a podrobné analýze přesnosti. Výškové kóty byly porovnány s výškami současných trigonometrických a zhušťovacích bodů z databáze DATAZ (Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů Zeměměříckého úřadu).
Abstrakt EN: The paper deals with spot heights - a way of representing hypsography - on the topographic maps of the second military survey mapping of Bohemia, Moravia and Silesia. A special attention is paid to origin of these spot heights, as well as to the analysis of their precision. The procedure is described of transformation of the map sheets into the Uniform Trigonometric Cadastral Network. The spot heights on the maps are compared with present heights of the trigonometric and densification points of the Land Survey Office.
Klíčová slova

Zpět

Patička