Přejít k obsahu


Influence of cutting conditions on roughness of machined surface during finishing machining steel P91

Citace:
FULEMOVÁ, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Influence of cutting conditions on roughness of machined surface during finishing machining steel P91. In Transfer inovácií. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-26., ISSN: 1337-7094
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of cutting conditions on roughness of machined surface during finishing machining steel P91
Rok vydání: 2011
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita v Košiciach
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Nejvíce rozšířeným parametrem drsnosti obrobeného povrchu je hodnota Ra nebo-li průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu. Tento článek pojednává o sledování vlivu řezné rychlosti a posuvu na drsnost obrobeného povrchu za použití destiček s tzv.,wiper geometrií. Vyměnitelné břitové destičky s wiper geometrií jsou určeny pro dokončovací obrábění za podmínek zvýšených hodnot posuvů při současném dosažení nízkých hodnot drsností obrobeného povrchu.
Abstrakt EN: The most widely used parameter for classification of roughness of machined surface is Ra, by another name average arithmetical deviation of under review profile. This article deals with monitored influence of cutting speeds and feed rates on roughness of machined surface while using inserts with wiper geometry. Wiper inserts are destined for finishing machining, under the conditions of increased values of feed rates and lower values roughness of machined surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička