Přejít k obsahu


Machining of ferritic-martensitic steel in power industry

Citace:
JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Machining of ferritic-martensitic steel in power industry. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of The 22nd International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity". Vienna: DAAAM International Vienna, TU Wien, 2011. s. 1055-1056. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Machining of ferritic-martensitic steel in power industry
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna, TU Wien
Autoři: Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o obrábění feriticko martenzitické oceli v režimu předdokončování. Pro obrábění této oceli byly experimentálně vybrány dva různé řezné materiály. Hlavní částí je popis experimentálního stanovení vhodných řezných podmínek (řezná rychlost, posuv) pro tyto dva materiály.V závěru jsou doporučeny řezné podmínky pro praktickou aplikaci.
Abstrakt EN: This paper deals with machining of ferritic martensitic steel in regime of semi-finishing cut. For machining of steel grade P91 two kinds of cutting material, which are called type “A" and type “B" at this paper, were chosen. Main part is interested to choose of suitable cutting conditions (cutting speed, feed rate) for these two materials of cutting tool. The main criterion is tool life of cutting tool. At the end, the best cutting conditions for machining of real steam turbine are recommended
Klíčová slova

Zpět

Patička