Přejít k obsahu


Vzaimosvjaz´ garmonii i teorii intepretacii v processe obučenija molodych muzykantov

Citace:
BEZDĚK, J. Vzaimosvjaz´ garmonii i teorii intepretacii v processe obučenija molodych muzykantov. In Pedagogika muzykáľnovo obrazovanija : problemy i perspektivy razvitija : III Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja očno-zaočnaja konferencia. Nižnevartovsk: Izdateľstvo Nižnevartovskovo gosudarstvennovo gumanitarnovo universiteta, 2011. s. 18-21. ISBN: 978-5-89988-809-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The relationship of harmony and theory of interpretation in the process of educating young musicians
Rok vydání: 2011
Místo konání: Nižnevartovsk
Název zdroje: Izdateľstvo Nižnevartovskovo gosudarstvennovo gumanitarnovo universiteta
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Vztah klasicko-romantické harmonie a teorie interpretace Jaroslava Zicha je velmi těsný. Probíhá jak v oblasti vychylování tónových výšek, tak ve sféře hudebního pohybu. V oblasti tónových výšek se pracuje s intenzitou směřování citlivých tónů i s barevnou světlostí či tmavostí akordů. V oblasti hudební kinetiky zasahuje harmonie všechny její roviny. Závislost interpretace na harmonické složce hudby dokládá pak analýza provedení Preludia C dur z 1. dílu Bachova Dobře temperovaného klavíru Svjatoslavem Richtěrem. Pro interpretační koncepci přináší harmonická složka mnoho podnětů, které se musí naučit interpret získávat rozborem notového materiálu i analýzou sluchovou.
Abstrakt EN: Relationship classical-romantic harmony and theory of interpretation J. Zicha is very tight. Progress in both tone deflecting heights, and in the sphere of musical movement. In the area of tone heights in the works with the intensity of direction-sensitive tones with color lightness or darkness chords. In the field of music affects the kinetics of harmony all its planes. Dependence on the interpretation of the music folder shows the harmonic analysis of the Preludes in C major version of 1 part of Bach's Well-Tempered Clavier Sviatoslav Richter. For interpretive concept brings a lot of harmonic stimuli that must learn to interpret gain scores analysis and auditory analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička