Přejít k obsahu


Vibrostand pro simulaci aktivního tlumení desky buzené piezoelektrickými záplatami

Citace:
DUPAL, J. Vibrostand pro simulaci aktivního tlumení desky buzené piezoelektrickými záplatami. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vibrostand for active damping simulation of the plate excited by piezo-elecric patches
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vznikl pro parametrickou identifikaci a kalibraci matematického modelu desky a zejména jejích okrajových podmínek. Dále sloužil k ověření počítačové simulace chování desky a návrhu zpětnovazebního řízení (tlumení) vibrací s cílem minimalizovat emitovaný akustický výkon.
Abstrakt EN: The function sample was created for parameter identification and mathematical model calibration and especially for its boundary condition identification. Further it served for verification of the computational simulation behaviour of the plate and feedback control (damping) design to minimize the emitted acoustic power.
Klíčová slova

Zpět

Patička