Přejít k obsahu


Hudebníci Semináře sv. Josefa a jejich osudy – příspěvek k rekonstrukci sítě hudebních styků klatovské jezuitské koleje

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Hudebníci Semináře sv. Josefa a jejich osudy – příspěvek k rekonstrukci sítě hudebních styků klatovské jezuitské koleje. Folia Historica Bohemica, 2011, roč. 26, č. 1, s. 165-189. ISSN: 0231-7494
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Musicians of the Saint Joseph Seminary and their Circumstances - Report on Reconstruction of the Network of Musical Contacts in the Jesuit College Klatovy
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner
Abstrakt CZ: Seminář sv. Josefa při klatovské jezuitské koleji byl přes malý počet hudebních fundací v letech 1636-1773 přední regionální hudební institucí, jež konkurovala intenzitou a kvalitou hudebního provozu klatovskému poutnímu kostelu. Dodnes se dochovalo pouze devět jmen klatovských hudebních seminaristů, pouze šestnáct ze všech známých hudebních prefektů disponovalo hudebními předpoklady. Z pohledu hudebního regionalismu pěstoval seminář rozsáhlou síť hudebních a repertoárových vazeb. Krom styků s farním kostelem a jeho hudebníky docházelo ke kontaktům s kolejemi v Jičíně, na Novém Městě pražském a pravděpodobně i v Litoměřicích. Seminaristé přispívali k reprezentaci místní šlechty – hrabat z Kolowrat v Týnci, hrabat Morzinů v Bezděkově a pánů na Čachrově v Předslavi. V rámci jezuitského panství účinkovali v kapli sv. Maří Magdalény v Komošíně. Klatovská kolej navázala styky i s hudebníky okolních měst a s dvorským prostředím v Insbrucku.
Abstrakt EN: Despite its low number of musical foundations, the Saint Joseph Seminary of the Klatovy Jesuit College was a leading regional musical institution in 1636-1773 which competed with the Klatovy pilgrim church in terms of intensity and quality of musical performances. Only nine names have survived out of all the Klatovy musical seminarians; only sixteen of the known music prefects had musical qualifications. As regards musical regionalism, the seminary developed a large network of musical and repertoire bonds. Besides a relationship with the parish church and its musicians, contacts were established with colleges in Jičín, the New Town of Prague and probably in Litoměřice. The seminarians promoted the local noblemen's presentation, i.e. the Counts of Kolowrat in Týnec, the Morzin Counts in Bezděkov and the Lords of Čachrov in Předslav. They performed in the Chapel of St. Mary Magdalene in Komošín, a Jesuit demesne. The Klatovy college established relations with musicians from neighbouring towns and the courtly milieu in Innsbruck.
Klíčová slova

Zpět

Patička