Přejít k obsahu


Higher-order finite element modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., DOLEŽEL, I., JERZY, B. Higher-order finite element modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2011, roč. 30, č. 5, s. 1517-1527. ISSN: 0332-1649
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Higher-order finite element modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Barglik Jerzy
Abstrakt CZ: Cílem článku je prezentovat metodiku modelování rotačního ohřevu s permanentními magnety s využitím metody konenčných prvků vyšších řádů přesnosti. Model sestávající ze dvou parciálních diferencniálních rovnic popisujících rozložení magnetického a teplotního pole je řešen plně adaptivní metodou konečných prvků v monolitické formulaci. Výsledky jsou ověřeny experimentálně.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to present a methodology of high-precision finite element modeling of induction heating of rotating nonferromagnetic cylindrical billets in static magnetic field produced by appropriately arranged permanent magnets. The mathematical model consisting of two partial differential equations describing the distribution of the magnetic and temperature fields are solved by a fully adaptive higher-order finite element method in the monolithic formulation and selected results are validated experimentally.
Klíčová slova

Zpět

Patička