Přejít k obsahu


Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století. 1. vyd. Praha : Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, 2011, 410 s. ISBN: 978-80-87271-57-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Musical-liturgical life of the Jesuit college at Klatovy in the18th century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner
Abstrakt CZ: Jezuitská kolej v Klatovech a při ní působící seminář sv. Josefa představovaly významný fenomén zdejšího kulturního, náboženského a hudebního života v 17. a 18. století. Díky poměrně bohatému spektru dochovaných pramenů je možné blíže objasnit mnohé detaily zdejšího každodenního hudebně-liturgického provozu a specifikovat také jeho nadregionální konexe a dosah. Rešerše všech dostupných pramenů umožnily objev několika jmen zdejších hudebníků a specifikaci jejich následných hudebnických kariér. Nález unikátního torza hudební sbírky klatovského semináře představuje významný posun v bádání o hudební kultuře v prostředí české jezuitské provincie zejména v posledních letech před zrušením řádu v roce 1773.
Abstrakt EN: The Jesuit college in Klatovy and the adjoining St. Joseph Seminary represented an important phenomenon of the local cultural, religious and musical life of 17th and 18th centuries. Thanks to the quite rich scale of extant archive records, it's possible to clarify many details of the college's musical & liturgical everyday life and specify its wider over-regional musical connections and influence. The archive sources documented several names of resident musicians and specify their following careers. A meaningful discovery of the musical collection of the seminary means an important shift researching the musical culture of the Czech Jesuit province mainly in the ultimate years before the order- annulment in 1773.
Klíčová slova

Zpět

Patička