Přejít k obsahu


Hard-coupled modeling of induction shrink fit of gas-turbine active wheel

Citace:
KOTLAN, V., KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEZEL, I., KUS, P. Hard-coupled modeling of induction shrink fit of gas-turbine active wheel. In Proceedings of the Joint 3rd International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization, INDS'11 and 16th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET'11. Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0759-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hard-coupled modeling of induction shrink fit of gas-turbine active wheel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Klagenfurt
Název zdroje: University of Klagenfurt
Autoři: Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Ivo Dolezel , Ing. Pavel Kus Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je prezentován silně sdružený model indukčního ohřevu feromagnetického disku. Problém je popsán trojicí silně sdružených parciálních diferenciálních rovnic popisujících elektromagnetické a teplotní pole a pole termoelastických deformací a posuvů. Systém je řešen numericky metodou konečných prvků vyššího řádu přesnosti. Metodika je ilustrována na typickém příkladu - ohřev aktivního kola rychloběžné plynové turbíny.
Abstrakt EN: Hard-coupled model of induction heating of a ferromagnetic disk is presented. The problem is described by three coupled partial differential equations (for the distribution of electromagnetic field, temperature field and field of thermoelastic displacements) whose coefficients are temperature-dependent functions. The system is solved numerically in the monolithic formulation by a fully adaptive finite element method of higher order of accuracy implemented into own codes Hermes and Agros2D. The methodology is illustrated by a typical example - heating of an active wheel of a high-speed gas turbine that is to be hot-pressed on a shaft with the aim of obtaining a shrink fit. The results are evaluated and discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička